Сертифікація по стандартах
GMP+International 

Що таке GMP +

 Міжнародна схема сертифікації GMP+ - це повний набір інструментів для забезпечення безпечності кормової продукції, який складається з двох модулів: GMP + FSA (безпечність кормів) і GMP + FRA (відповідальне кормовиробництво).

 Схема GMP+ призначена для компаній з наступними видами діяльності:

• виробництво кормових інгредієнтів (шрот, макуха, жом, висівки тощо);

• виробництво преміксів і готових комбікормів;

• торгівля кормової продукцією;

• зберігання та перевалювання кормової продукції;

• транспортування автомобільним транспортом;

• фрахт вагонів, барж, суден;

• торгівля кормами для домашніх тварин;

• лабораторний контроль кормової продукції;

• реєстрація лабораторій, які проводять аналіз кормової продукції на показники безпечності.

 Схема сертифікації GMP + включає в себе всі ланки кормовиробництва. Це є гарантією того, що на будь-якому етапі безпечність кормової продукції буде забезпечена на достатньому рівні.

 

База GMP +

 Основу схеми сертифікації GMP+ складають вимоги європейського і національного законодавства з безпечності кормів, положення стандарту з менеджменту якості ISO 9001, принципи HACCP, простежуваність, раннє оповіщення та відкликання продукції, моніторинг показників безпечності і галузевій підхід. 

Переваги сертифікації GMP+

 Сертифікат GMP + забезпечує компанії наступні вигоди:

• розширення ринків збуту;

• зменшення фінансових витрат за рахунок зменшення ймовірності претензій;

• підвищення ефективності діяльності підприємства;

• підвищення інвестиційної привабливості;

• покращення іміджу на ринку;

• вільний доступ до стандартів і довідкової інформації на сайті GMP + International і обмін досвідом і знаннями між сертифікованими компаніями.

 

Як ми допомагаємо вам отримати сертифікат GMP+

 Кваліфіковані консультанти нашої компанії забезпечать Вам повний супровід процесу впровадження вимог схеми GMP+, а саме:

• попередній аудит на предмет відповідності вимогам стандартів GMP+ (аналіз документації, процесів, інфраструктури);

• рекомендації щодо зміни / поліпшення інфраструктури, гігієни виробництва і робочих процесів;

• розробка необхідної документації GMP+;

• навчання персоналу;

• сприяння у впровадженні вимог до процесів підприємства;

• консультаційна підтримка при проходженні сертифікаційного аудиту.

Аміранда - досвід, що створює результат!